Kvinnojouren

KVINNOJOUREN MAGGAN

Kvinnojouren finns tillgänglig dygnets alla timmar som vi inte har personal i tjänst, vilket är 17.00-07-00 på vardagar och hela helger. Det innebär att 3-4 kvinnor har jour om något akut skulle uppstå. Det kan handla om ett akut mottagande av en kvinna/familj eller om något händer på vårt skyddade boende. Vanliga uppdrag är att följa med på sjukhusbesök och liknande.

Alla jourkvinnor har genomgått vår grundutbildning och har tystnadsplikt.