Om oss

KVINNOJOUREN MAGGAN

Kvinnoföreningen mot våld i Karlskoga/Degerfors arbetar mot mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn. Vi driver ett skyddat boende, öppen stödverksamhet och informationsspridning inom vårt område. Verksamheten vänder sig till alla som definierar sig som tjejer och kvinnor.

Föreningen bildades 1982 genom en motion som skrevs under av kvinnor från olika politiska partier. Sedan dess har föreningen drivits av kvinnor och tjejer i olika åldrar och med olika bakgrunder och erfarenheter. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. Verksamhetens inriktning beslutas av medlemmarna vid årsmötet. Den förtroendevalda styrelsen leder och fördelar arbetet under verksamhetsåret. Anställd personal, ideella jourkvinnor och jourtjejer utför det dagliga arbetet och gör att vi finns tillgängliga dygnets alla timmar, året runt.

Föreningen driver ett skyddat boende samt en öppen stödverksamhet. Vi erbjuder 12 rum i olika storlek. Vi har rum där husdjur är välkomna samt tillgänglighetsanpassade rum. Boendet är indelat på tre olika våningsplan där boende delar kök och vardagsrum. Vid placering upprättas en genomförandeplan. Kvinnor och barn erbjuds stödsamtal och stöd vid myndighetskontakter. Pedagoger håller i barn -och ungdomsverksamhet tre förmiddagar i veckan. Vi arbetar ständigt med att förbättra kvalitén i vår verksamhet och arbetar enligt socialtjänstlagen. Vi är sedan 2021 upphandlade av flera kommuner i vårt närområde, men tar emot placeringar från hela Sverige.

Anställd personal finns tillgänglig på huset vardagar 07-17 och helger 07-16. Övrig tid är jourkvinnor bemannade på telefon 0586-395 00 för att ta emot akuta placeringar men också för att finnas behjälpliga för de boende vid ärenden såsom akuta sjukhusbesök utanför dagtid. Tillsammans utför vi det dagliga arbetet, vilket möjliggör att vi finns tillgängliga dygnets alla timmar, året runt.

Ett viktigt uppdrag är också att sprida information om mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn. Vi kommer gärna till er arbetsplats! Ni kan också boka in ett studiebesök hos oss. Kontakta oss på styrelsen@jourenmaggan.se vid intresse.

Vi anordnar öppna föreläsningar, temakvällar och liknande som är öppna för alla intresserade att delta på. Håll utkik i kalendern för nästa evenemang.